Nowa era innowacji, a biura nieruchomości

W naszych czasach dokonuje się fundamentalna transformacja biznesu i podejścia  do obrotu nieruchomościami oraz w ogólności inwestycjami.

W wyniku informatyzacji i globalizacji transformacja ta zmienia radykalnie technikę obrotu i zarządzania nieruchomościami. Już obecnie główne znaczenie w obrocie nieruchomościami mają portale (serwisy) internetowe , zastępujące tablice ogłoszeń i Biura Nieruchomości , lokalizowane  w śródmieściach przy najbardziej uczęszczanych ulicach. TO zaledwie początek procesu dostosowanie tej branży do dokonującej się transformacji biznesu i rewolucji informatycznej.

Prahalad i Krishihnan(2008) zdefiniowali dwa główne filary nowej ery innowacji, oddające dwie podstawowe wartości:

A  Oznaczenie filaru  N=1  Wartość stanowi doświadczenie pojedynczego konsumenta. Ogniskujemy  uwagę na pojedynczym konsumencie i jego doświadczeniu w danym czasie. Jednostka ma centralną pozycję, ale wiedzę czerpiemy z bazy informacji i doświadczeń, a nie tylko z bazy jednej firmy.

B Oznaczenie filaru  R=G  Uwaga ogniskuje się na dostępie do zasobów a nie na własności zasobów.  Chodzi o to, by mieć dostęp do zasobów innych firm,  dostawców.

Ten transformowany obraz biznesu różni się radykalnie od tradycyjnego modelu, mającego źródło w epoce rewolucji przemysłowej i nadal stosowanego przez zarozumiałych menedżarów. Nazwiemy go modelem średniowiecznym, w którym  fetyszem jest pieniądz sam w sobie, przeważa specjalizacja, począwszy od nauczania w szkole średniej;  Prezesi firm zafascynowani władzą rządzą arogancko i samodzielnie w ograniczonym współdziałaniu przy zatajaniu kluczowych danych przed pokorną załogą.

W zakresie obrotu nieruchomościami napotykamy kilka nowych decydujących o powodzeniu wymgań:

A  W realizacji filaru N=1:

elastyczność, czyli nastawienie na współtworzenie z Oferentami i Kupującymi nieruchomości.

jakość, koszty, doświadczenie , czyli ciągłe podnoszenie jakości, obniżanie kosztów – cen usług , a także coraz większe doświadczenie,

wspólne sieci, czyli współpracy z innymi firmami, także z branż pomocniczych, tak by zapewnić kompleksową obsługę

złożoność,  zmiany są normalne, a stabilizacja jest zastanawiająca (zastój i zmęczenie – prowadzi do śmierci)  Problemy są zlożone i zapewne nie przytrafią się dwie takie same sytuacje.

intefejsy klientów, musza być proste i intuicyjne. Mimo zlożoności problemów – portale i serwisy nieruchomości będą proste.

skalowalność,  czyli dostosowanie do warunków lokalnych, zarówno przyrodniczych, demograficznych jak i kulturowych i poziomu rozwoju społeczności.

W realizacji filaru R=G

dostęp do zasobów, czyli dostęp do baz nieruchomości globalnych kosztem udostępnienia swoich danych dla wiedzy innych.

szybkość , przede wszystkim należy działać szybko. , by nie przegapić premii za autorstwo, pierwszeństwo. Terminowość jest standardem.

skalowalność,  czyli w przypadku świata R=G zatrudnianie wielu talentów, gromadzenie dużej liczby ofert  i selektywne zlecanie pracy dla Agentów.

arbitraż innowacyjny , skupiamy uwagę na innowacjach. Źródłem innowacji są małe firm lub pojedyncze osoby w innych firmach. Zawsze i wszędzie i przede wszystkim dążymy do innowacji. Reszta to pochodna innowacji technologicznych  i organizacyjnych, Dlatego zachęcamy klientów do wnoszenia innowacji do naszej platformy.

realizacji łącznej N=1 i R=G

zapominanie i uczenie się, zapominamy o tradycyjnych podziałach: na firmy wytwórcze i usługowe,  na pracowników fizycznych i umysłowych, na personel zarządzający i wykonujący,  na oferentów i kupujących, na sofware i hardware , itd. … Uczymy się myśłeć wielowątkowo, wielobranżowo, wielo…, globalnie  i przede wszystkim innowacyjnie, pomyślmy odwrotnie niż przewiduje tradycja

ruch społeczny nowy obraz biznesu jest po prostu ruchem społecznym. Obejmuje wszystkie dziedziny życia i każdego. Również zarządzanie na wszystkich szczeblach – teraz mamy „Firmę 2.0”, czyli współzarządzanie, gdzie pieniądze są celem drugorzędnym ponad podziałami społecznymi, kulturowymi, i innymi. Również obrót nieruchomościami i inwestycjami nie tylko materialnymi, ale obecnie  dostępem do zasobów.

Niniejszy artykuł jest wstępem do cyklu o nowej erze w w obrocie nieruchomościami.

Leszek Chodor, Kielce, 16-12-2012

Literatura:

Prahalad C.K., Krishihnan M.S. (2008), The New Age of Innovation. Driving Co-cretaed Value through Global Networks , McGrawHill, 2008

Jeden komentarz do “Nowa era innowacji, a biura nieruchomości”

  1. Artykuł jest zagajeniem , chyba zbyt trudnym . Proszę o opinie w języku potocznym w odpowiedzi na pytanie: Jaki model Biura Nieruchomości jest obecnie potrzebny ? Jakie są Twoje oczekiwania ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *