Pośrednik tel. 660-100-638

Cze 04
Wartość nieruchomości a intensywność zabudowy

Posted by in Nieruchomości | Leave a comment

Podstawową metodą wyceny wartości rynkowej nieruchomości jest metoda porównawcza, to znaczy wartość nieruchomości wycenianej wyznacza się na podstawie ceny jednostkowej (np ceny 1 m² powierzchni użytkowej) nieruchomości podobnych. W praktyce nieruchomości porównawcze są wprawdzie podobne , ale niezupełnie, a ich cechy rynkowe powinniśmy oszacować w sposób pokazany w Standardzie III.7(*) [3]. Dane statystyczne o rynkowych cenach […]

Cze 03
Dźwignia finansowa inwestycji w nieruchomość

Posted by in Nieruchomości | 1 Comment

Osoby, które zamierzają zainwestować w nieruchomość – w odróżnieniu od osób które zamierzają zakup nieruchomości do własnych celów mieszkalnych, rekreacyjnych, albo innych celów niekomercyjnych – powinni przed dokonaniem inwestycji dokonać analizy opłacalności. Do tego celu służą wskaźniki zwrotu z inwestycji, które można stosować analogicznie do analizy działalności przedsiębiorstw, (np [1]). W niniejszym artykule omówimy wskaźnik dźwigni […]

Maj 23
Nowa era innowacji, a biura nieruchomości

Posted by in Nieruchomości | 1 Comment

W naszych czasach dokonuje się fundamentalna transformacja biznesu i podejścia  do obrotu nieruchomościami oraz w ogólności inwestycjami. W wyniku informatyzacji i globalizacji transformacja ta zmienia radykalnie technikę obrotu i zarządzania nieruchomościami. Już obecnie główne znaczenie w obrocie nieruchomościami mają portale (serwisy) internetowe , zastępujące tablice ogłoszeń i Biura Nieruchomości , lokalizowane  w śródmieściach przy najbardziej uczęszczanych […]