Teoria Sprężystości i Plastyczności (TSiP)

Leszek Chodor, wykłady 2013/2014

Upload PDFKarta informacyjna przedmiotu
Upload PDFWykład 1 : Wprowadzenie. Założenia. Macierz i tensor naprężeń
Upload PDFWykład 2 : Stan naprężenia i odkształcenia
Upload PDFWykład 3 : Metody-rozwiązania ZBTS i proste przykłady
Upload PDFWykład 4 : Zasada prac wirtualnych, Rozwiązanie ZBTS metodą Ritza
Opracowania: Upload PDF Zasada prac wirtualnych, metoda Ritza a MES
Upload PDFWykład 5: Wprowadzenie do MES. Przykłady
Opracowania: Upload PDFMES Belka na gruncie ; Upload PDFMES Tarcza
Upload PDFWykład 6.1 : Nieliniowości fizyczne cz 1.
Upload PDFWykład 6.2 : Nieliniowości fizyczne cz 2.
Opracowania:Upload PDF Analiza Pushover oraz przeguby i załomy nieliniowe w konstrukcjach żelbetowych, Materiały 55 Konferencji KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, s. 215 – 221
Upload PDFWykład 7 : Pręty cienkościenne i nośność nadkrytyczna
Upload PDFWykład 8 : Ośrodki lepko-sprężyste
Upload PDFWykład 9 : Mechanistyczna analiza gruntów i budowli drogowych. Implementacje komputerowe

Podstawowa literatura:
Upload PDF
Piechnik S., Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych, PWN , Warszawa-Kraków 1980 [z komentarzem Leszka Chodor do wykładu "Teoria Sprężystości i Plastyczności"]


Ćwiczenia projektowe 2013/2014
Dzienniczek studenta: KARTA [wraz z danymi do ćwiczeń]


Ćwiczenie 1 : Podstawowe równania Teorii Sprężystości:
Temat
Przykład: problem własny klasycznie - ręcznie (1983),
Uwaga: w bieżącym kursie wymaga się, by ćw.1 było wykonane ręcznie z klasycznym rozwiązaniem problemu własnego, a ponadto problem własny (wyznaczenie naprężeń głównych i kierunków głównych) powinien być rozwiązany za pomocą programu Octave. Student samodzielnie (bez domagania się przykładu) rozwiąże zadanie z Octave i przeprowadzi redakcję rozdziału pracy.
Własności mechaniczne drewna
OCTAVE – Program Free do operacji na macierzach, w tym rozwiązywania problemu własnego
Pytania na obronę ćwiczenia 1


Ćwiczenie 2: Belka (Euler-Bernoulli / Timoshenko) na podporach sprężystych: metoda L-R i MES
Temat
Przykład belki Euler-Bernoullli (klasyczna): Ritz , MES , K , ~K , funkcje Ritza dla belki wolnopodpartej

Przykład belki Timoshenko ( z uwzględnieniem sztywności postaciowej) :
Teoria [korekta 2014] (Funkcjonał Lagrange’a i metoda Ritza); MES [korekta 2014]

Pytania na obronę ćwiczenia 2
Wybrane prace studentów
Upload PDFKatarzyna Śmiechowska (2013) [ Ritz i MES: Belka Timoshenko (bez sprężystego podłoża)]

Ćwiczenie 3: Plastyczność – metoda nośności granicznej w zastosowaniu do ram i płyt
Temat
Dane
Przykłady

Nośność graniczna konstrukcji żelbetowych: Analiza plastyczna żelbetu , Nośność przekrojów, Płyty trójkątne
Opracowanie: Upload PDF Nośność graniczna konstrukcji żelbetowych. Wprowadzenie i przykłady

(C) 2011-12 Andrzej Chodor, Leszek Chodor