Teoria Sprężystości i Plastyczności (TSiP)

Leszek Chodor, wykłady 2013/2014

Upload PDFKarta informacyjna przedmiotu
Upload PDFWykład 1 : Wprowadzenie. Założenia. Macierz i tensor naprężeń
Upload PDFWykład 2 : Stan naprężenia i odkształcenia
Upload PDFWykład 3 : Metody-rozwiązania ZBTS i proste przykłady
Upload PDFWykład 4 : Zasada prac wirtualnych, Rozwiązanie ZBTS metodą Ritza

Opracowania: Upload PDF Zasada prac wirtualnych, metoda Ritza a MES

Upload PDFWykład 5: Wprowadzenie do MES. Przykłady

Opracowania: Upload PDFMES Belka na gruncie ; Upload PDFMES Tarcza

Upload PDFWykład 6.1 : Nieliniowości fizyczne cz 1.
Upload PDFWykład 6.2 : Nieliniowości fizyczne cz 2.

Opracowania:Upload PDF Analiza Pushover oraz przeguby i załomy nieliniowe w konstrukcjach żelbetowych, Materiały 55 Konferencji KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, s. 215 – 221

Upload PDFWykład 7 : Pręty cienkościenne i nośność nadkrytyczna
Upload PDFWykład 8 : Ośrodki lepko-sprężyste
Upload PDFWykład 9 : Mechanistyczna analiza gruntów i budowli drogowych. Implementacje komputerowe

Podstawowa literatura:
Upload PDF
Piechnik S., Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych, PWN , Warszawa-Kraków 1980
[ z komentarzem Leszka Chodor do wykładu "Teoria Sprężystości i Plastyczności"]


KlockiEgzamin (2013/2014)
Termin „0″ 11 czerwiec 2014
Termin „1″: 27 czerwiec 2014
Pytania egzaminacyjne ; WYNIKI szczegółowe

Studenci, których nie znaleziono na listach dziekańskich: Maciej Bielicz;

Prac nie można ocenić [błąd rzędu- grupy]: Paula Bysiecka, Karolina Katanowska, Daniel Kidoń, Robert Łuba, Przemysław Piotrowski, Patrycja Winkler, [błąd identyfikacji osoby : Stanisław Choromański.

Zasady wglądu do prac oraz ich procedowania:
1. Szczegółowe wyniki egzaminu (punktacja każdego pytania i wskazanie na odpowiedzi off-topic) są opublikowane bez sortowania wg albumu (indeksu) .

2. Inywidualne wnioski o ujawnienie prac egzaminacyjnych należy składać wraz z konstruktywnym uzasadnieniem i przesyłać na adres leszek@chodor.co. Wnioski bez rzetelnego uzasadnienia nie będą uwzględniane. Wb=nioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2014 , 23:59

3. W odpowiedz na wnioski, zawierające rzetelne uzasadnienie (i tylko takie) w ciągu 48 godzin przesłana zostanie praca oraz wyciąg ze szczegółowych wyników.
4. Nie przewiduje się dyskusji ze studentami o ich pracach, szczególnie tych słabych, których jest niestety większość.
5. Student może złożyć wniosek o korektę oceny w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od wysłania do Niego pracy.
Prośba studenta o korektę wyniku MUSI zawierać kompletne merytoryczne omówienie problemu, odniesienie do wypowiedzi w pracy, oraz konkretny wniosek. Tak przygotowane wnioski należy przesyłać na e-mail jak wyżej.
6. Postanowienie o rozpatrzeniu wniosku o korektę zostanie przesłane w e-mailu zwrotnym.
_________________________________________________________

Termin "2": 05 wrzesień 2014, s.108, godz 10:00 TiOB+BD, godz 12:00 KBI

Zasady:
1) wszystkie osoby, które nie zdały egzaminu w terminie "1" mają obowiązek uczestniczyć w egzaminie termin "2";
2) na egzaminie NIE można korzystać z notatek, ani z jakichkolwiek innych pomocy.
3) Pon ieważ podczas sprawdzania prac z terminu "1", stwierdzono:
a) bardzo dużą liczbę wypowiedzi "off-topic" , prowadzących do ujemnej punktacji, którą trudno nadrobić ws p;oprawnych wypowiedziach,
b) przeważającą liczbę wypowiedzi wskazujących na brak zrozumienia zagadnienia i przez to sprowadzających się do zaprezentowania wyrywkowej wiedzy bez jej syntezy,

więc egzamin poprawkowy będzie ustny.
W trakcie egzaminu zostaną zadane trzy pytania z obowiązującego zakresu (wykład 1 do 9 +opracowania wyżej)
Oceniane będzie wyłącznie zrozumienie problemów oraz "odwrotna" umiejętność rozwiązywania prostych zadań.
Zagajeniem do egzaminu poprawkowego jest praca pisemna z terminu "1". Sprawdzane będą elementy identyfikacji osób, poprawności przyjęcia tematu z rzędu i innych zaobserwowanych okoliczności.

Leszek Chodor 12-13 lipiec 2014


 

Ćwiczenia projektowe 2013/2014

Dzienniczek studenta: KARTA [wraz z danymi do ćwiczeń]
Ćwiczenie 1 : Podstawowe równania Teorii Sprężystości:
Temat
Przykład: problem własny klasycznie - ręcznie (1983),
Własności mechaniczne drewna
OCTAVE – Program Free do operacji na macierzach, w tym rozwiązywania problemu własnego
Pytania na obronę ćwiczenia 1


Ćwiczenie 2: Belka (Euler-Bernoulli / Timoshenko) na podporach sprężystych: metoda L-R i MES
Temat

Przykład belki Euler-Bernoullli (klasyczna): Ritz , MES , K , ~K , funkcje Ritza dla belki wolnopodpartej

Przykład belki Timoshenko ( z uwzględnieniem sztywności postaciowej) :
Teoria (Funkcjonał Lagrange’a i metoda Ritza); MES

Zagadnienia na obronę ćwiczenia 2 (2014)
Materiały obowiązujące do obrony:
wykłady 3, 4, 5 [-> podręcznik Piechnik]
Zasada prac wirtualnych,Twierdzenie Lagrane’a
Metoda Ritza a MES,
Funkcjonał Lagrange’a i metoda Ritza dla belki Bernoulli / Timoshenko
MES Belka na gruncie
MES Tarcza

Wybrane prace studentów
Upload PDFKatarzyna Śmiechowska (2013) [ Ritz i MES: Belka Timoshenko (bez sprężystego podłoża)]


Ćwiczenie 3: Plastyczność – metoda nośności granicznej w zastosowaniu do ram i płyt
Temat
Zagadnienia na obronę ćwiczenia 3 (2014) [nowe]
Materiały obowiązujące do obrony:
wykłady: 6.1., 6.2., 7, 8 [-> podręcznik Piechnik !]
Metoda nośności granicznej z przykładami
Nośność graniczna żelbetu. Wprowadzenie i przykłady
Brunarski L., Kwieciński M, Teoria nośności granicznej ( rozdz 5, W: Wstęp do teorii sprężystości i plastyczności)